Che cosa è un voto e perché professarlo

Odpowiedzi Świętych na obiekcje wysuwane wobec powołania do stanu duchownego.

"Synu, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadzcenie " (Syr 2,1)

Święty Alfons stwierdza: “Kto wstępuje w życie zakonne, ten wstępuje w służbę Króla niebios, który zwykle pragnie sprawdzić wierność tego, który Go przyjmuje poprzez krzyż i pokusy, za pomocą czego przyzwala piekłu toczyć bój o niego”. Trzeba, aby ten, który został wezwany do pozostawienia wszystkiego i podążania za Chrystusem (Cf. Mt 19,21), zwrócił uwagę na różne trudności. Święty Alfons wyjaśnia także przyczyny tych trudności i pokus: “Owszem, osoba konsekrowana, jeśli trwa i jest wierna Bogu, nawróci wielu grzeszników, którzy mogą się dzięki niej uratować. I dlatego nieprzyjaciel pragnie zwodzić na wszelki możliwy sposób i użyje wszelkiego podstępu, aby osobę konsekrowaną oszukać.”.

Dlatego będzie się starać zwodzić tego, kto ma to anielskie pragnienie, by rozpocząć życie prowadzące do stanu duchownego. I zrobi to przedstawiając fałszywe kontrargumenty co do słuszności tego wezwania, pochodzące z różnych stron, osób, i od samych powołanych...

W tej części ukazujemy najbardziej istotne oszustwa, którymi zwykle Szatan kusi, aby zniechęcić dusze, które wybrały służbę Bogu, oraz odpowiedzi na te wszystkie kontrargumenty przedstawione przez różnych Świętych, a szczególnie przez Świętego Alfonsa Marii de Liguori, Jana Bosko oraz Świetego Tomasza z Akwinu, a są to: