Odkryj swoje powołanie z ćwiczeniami duchowymi

Wśród metod, które Kościół poleca, aby wybrać powołanie, uprzywilejowane miejsce zajmują ćwiczenia duchowe według metody św. Ignacego z Loyoli. Rekolekcje ignacjańskie odprawił po raz pierwszy sam św. Ignacy w Manresa w Hiszpanii. Opierając się na własnym doświadczeniu i świetle, którego Bóg mu udzielił, św. Ignacy wypracował metodę, którą upowszechnił innym pisząc cenną książeczkę ćwiczeń duchowych.

Św. Ignacy odprawił rekolekcje miesięczne, poczas gdy dziś proponuje się je przez 5 dni
Rekolekcje są dniami skupienia i ciszy, w których rozmyśla się według tematów zatwierdzonych przez św. Ignacego i wyjaśnionych przez ojca prowadzącego rekolekcje.
Celem rekolekcji ignacjańskich jest pomoc rekolektantowi w uporządkowaniu własnego życia według woli Bożej, a więc bez kierowania się nieuporządkowanymi uczuciami (niedobre przywiązanie do rzeczy i stworzeń).

Zatem jest zrozumiałym, że ćwiczenia duchowe są praktyką bardzo użyteczną dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy chcą dokonać dobrego wyboru czegoś ważnego dla siebie, jak na przykład własnego powołania. Znając ich ważność staramy się głosić rekolekcje ignacjańskie każdego miesiąca zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszamy wszystkich do odprawienia rekolekcji każdego roku.