Nasza Historia

Ojciec Buela otrzymał natchnienie, aby założyć Instytut Słowa Wcielonego, w niedzielę 3 maja I98I, podczas gdy spowiadał w Parafii „Nuestra Señora del Rosario a Villa Progreso (Buenos Aires); ponieważ widział wielu oczekujących na spowiedź, odsunął myśl, która wydawała się być rozproszeniem. Natchnienie dotyczyło konieczności powstania wspólnoty kapłanów, którzy pomagaliby w parafiach.

Po południu, wracając do parafii przyszła mu myśl, by założyć zgromadzenie zakonne i natychmiast zrozumiał, że Bóg tego chce. Było to zrozumienie tak jasne i pewne, że nigdy nie miał wątpliwości, co do tej myśli. Zrobił jednak rozeznanie i sprawdzenie natchnienia według zasad podanych przez św. Ignacego z Loyoli, aby zobaczyć, czy jakaś przyczyna ludzka mogła dać początek tej myśli. Poradził się też swojego kierownika duchowego i przyjaciół - kapłanów.
Natychmiast podjął decyzję, aby poszukać biskupa, który zaaprobowałby ten projekt. Był nim arcybiskup Leon Kruk, kierujący diecezją San Rafael, w miejscowości Mendoza w Argentynie.
Tam wzięło początek życie zakonne, w małej ubogiej diecezji w Argentynie, blisko Andów. 25 marca I984 roku, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Wcielenia Słowa, w dniu, w którym Jan Paweł II razem z wszystkimi biskupami poświęcił cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po kilku latach Instytut zaczyna rozszerzać się poza granicami diecezji San Rafael, w kierunku innych, ubogich miast Argentyny jak prowincja Santiago dell’Estero. W I987 roku zostały przekroczone granice państwa, dając początek projektowi misyjnemu. Pierwsza misja była w Peru w miejscowości Cuzo, w parafii Limatambo. W I989 instytut otwiera dom w Stanach Zjednoczonych w diecezji Brooklyn. W tym samym roku spełnia się pragnienie Ojca założyciela, które miał od początku, dom w Rzymie, aby wysłać kapłanów Instytutu, by mogli doskonalić studia na Uniwersytetach papieskich i tym samym dać im formację mocniejszą i eklezjalną.

W I987 roku powstało, w wielkim ubóstwie Niższe Seminarium w Argentynie, które przyjmowało młodzież poniżej I8 roku życia,a w I988 powstał nowicjat męski, któremu nadano imię seminarzysty Marcelo Javier Morsella, pierwszego, zmarłego członka naszego zgromadzenia oraz gałąź żeńska Instytutu o nazwie „Służebnice Pana i Dziewicy z Matará. W tym samym roku został założony pierwszy Monastyr „Słowa Wcielonego”+gałąź męska kontemplacyjna.
W latach następnych Instytut prężnie się rozwija, także w pewnym niezrozumieniu i trudnościach. Powstały misje w Rosji, w Jerozolimie, na Tajwanie w I993 i na Ukrainie w I994.

Lata I995 +200I były czasem szczególnym i trudnym, bowiem został zawieszony urząd generalny Instytutu. a w jego miejsce zostali przysłani trzej komisarze papiescy, aby przyjrzeć się życiu Instytutu. Byli nimi następujący kapłani José Antonio Ricco O.S.B. (1995-1998), Aurelio Londoño C.M. (1998-1999), i Jego Eminencja Monsignore Alfonso Delgado, ówczesny biskup Posadas, w Argentynie (1998-2001).

Pomimo doświadczeń Insytutowi została powierzona ze strony Stolicy Apostolskiej „Missio sui Iuris” w Tadźykistanie, państwie azjatyckim z byłego Związku Sowieckiego.
Aż do teraz mamy liczne, nowe prośby o misje, z różnych stron świata, zwłaszcza z miejsc najbardziej ubogich i trudnych, wiele próśb zostało zrealizowanych, podczas gdy inne oczekują na święcenia kapłańskie naszych seminarzystów i na nowe powołania.

Najważniejszym wydarzeniem, aż do tej pory, była aprobata kanoniczna zgromadzenia jako Instytutu zakonnego na prawie diecezjalnym ze strony Jego eminencji Mons Andrea Maria Erba, biskupa Velletri- Segni, 8 maja 2004 roku, w święto Dziewicy z Luján, patronki Argentyny i Instytutu, zgromadzenie zostało zatwierdzone na prawie diecezjalnym. Wydając dekret, biskup rozpoznaje w imieniu Kościoła, że natchnienie i charyzmat otrzymany przez założyciela pochodzą od Boga i tym samym Instytut jest darem Boga dla Kościoła

Chronologia Instytutu Słowa Wcielonego
1980 1984 Powstanie Instytutu jako dzieło Ojca Carlos Miguel Buela 25 marca 1984
1985 Powstanie pierwszego domu zakonnego w pierwszej parafii w San Rafael Mendoza w Argentynie
1987 Powstanie Niższego Seminarium w San Rafael w Argentynie
Pierwsza Fundacja w Peru
1988 Powstanie Nowicjatu w San Rafael w Argentynie
Powstanie gałęzi kontemplacyjnej
Powstanie Zgromadzenia Sióstr „Służebnice Pana i Dziewicy z Matarà”
1989 Pierwsi kapłani rozpoczynają pracę w Nowym Jorku
Pierwsza Fundacja w Rzymie
Powstanie pierwszej szkoły średniej (Liceum Klasyczne) “A. Bufano” w San Rafael (Argentyna)
1990 1990 Powstanie Seminarium Zakonnego w San Rafael w Argentynie
Święcenia kapłańskie pierwszych seminarzystów
1991 Pierwsza parafia we Włoszech w Sezze
1992 Pierwsza parafia w Nowym Jorku
1993 Otwarcie domu dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w San Rafael w Argentynie
Początek działalności apostolskiej w Ziemi Świętej w Seminarium Patriarchy Jerozolimy
Dwóch Kapłanów pomaga eparchatowi ukraińskiemu w Buenos Aires
Pierwsza Fundacja na Tajwanie
1994 Fundacja we Lwowie (Ukraina)
Fundacja w Tartaria w Rosji
Fundacja Wyższego Seminarium w Peru
1995 Fundacja w Egipcie
Nowa parafia w Massachusetts (USA)
Pierwsza fundacja w Guyanie
1996 Powstanie monasteru w Ziemi Świętej
Pierwsi kapłani przybywają do Sudanu
Powstanie Niższego Seminarium w Brazylii
Pierwsza Fundacja w Tadżykistanie
1997 Nowa parafia w Kalifornii (USA)
Powstanie nowicjatu w USA
Pierwsza fundacja w Hong Kongu
Pierwsza fundacja w Papui Nowej Gwinei
Pierwsza fundacja w Jordanii
1998 Pierwsza fundacja w Cile
Pierwsza fundacja w Ekwadorze
Pierwsza fundacja w Kanadzie
Nowa parafia w Nowym Jorku (USA)
Powstanie Wyższego Seminarium w Waszyngtonie
1999 Nowa parafia w Filadelfii (USA)
2000 2001 Największa grupa diakonów w historii Instytutu, przyjęła święcenia kapłańskie - 49 diakonów w Seminarium Międzynarodowym w Segni (Rzym)
2002 Powstanie nowicjatu w Cile
Powstanie Wyższego Seminarium w Brazylii
Powstanie Niższego Seminarium w Ekwadorze
Powstanie Niższego Seminarium w Peru
Trzy nowe parafie w USA (Kalifornia, Brooklyn, Connecticut )
2003 Pierwsza fundacja w Tunezji
2004 Nowa parafia w Maryland (USA)
Pierwsza fundacja na Litwie
Pierwsza fundacja na Filipinach
Pierwsza fundacja w Holandii
2005 Pierwsza fundacja w Islandii
Powstanie Niższych Seminariów w Egipcie i we Włoszech
Nowe parafie w Maryland i Nowym Jorku (USA)
2006 Powstanie nowego monasteru w Sefforii w Izraelu, (Galilea Środkowa 6 km na północny wschód od Nazaretu)
Pierwsza fundacja w Kazachstanie
Dwie nowe parafie w Phoenix (USA)
2007 Powstanie monasteru w Tunezji
Pierwsza fundacja we Francji
Pierwsza fundacja w Hiszpanii
Pierwsza fundacja w Irlandii
2008 Trzy nowe parafie w USA (Minnesota, Chicago, Nowy Jork)
Powstanie Niższego Seminarium w USA
Pierwsza fundacja w Grecji+ Parafia i Centrum Wyższych Studiów
Pierwsza fundacja w Grenlandii
Pierwsza fundacja w Iraku
Pierwsza fundacja w Boliwii
Początek współpracy w Wyższym Seminarium Międzydiecezjalnym w Kazachstanie(jedyne seminarium w Azji Środkowej)
2009 Pierwsza fundacja w Gazie
Pierwsza fundacja w Syrii
Powstanie Sanktuarium Chrztu Pańskiego w Jordanii
Powstanie Niższego Seminarium na Litwie
Powstanie Wyższego i Niższego Seminarium na Filipinach
2010 Pierwsza fundacja w NIemczech
Pierwsza fundacja w Paragwaju
Pierwsza fundacja w Tanzanii
Powstanie Niższego Seminarium w Boliwii
Poczatek prac przygotowawczych dla nowej szkoły w Kanadzie