Wątpliwości co do powołania

Wątpliwości co do powołania

Pomimo tego, że odnosi się to do tych, którzy już podjęli decyzję i żyją jako konsekrowani, odpowiedź, której udziela św,. Jan Bosko na pokusy odnośnie powołania, pomoże także tobie wybrać swoje i dać odpowiedzi wobec przeszkód, które spotkasz.
Ksiądz Bosko przestrzegał, że „ten, kto poświęca się Bogu przez święte śluby, składa Jego Boskiemu Majestatowi, jedną z najcenniejszych i najbardziej przyjemnych ofiar. Ale nieprzyjaciel naszych dusz, rozumiejąc, że przez to osoba wyzwala się z jego dominacji, zazwyczj niepokoi jej umysł tysiącem oszustw, które dotyczą wątpliwości na temat powołania, natępnie brak odwagi, letniość i często powrót do świata, który wiele razy rozpoznała jako zdradzający, i który opuściła z miłości do Jezusa.


Święty Jan Bosko

Dusza, która świadomie, przed Bogiem w sposób nieulegający wątpliwości, podjęła decyzję o własnym powołaniu, musi wiedzieć, że wszystkie późniejsze pokusy pochodzą koniecznie od szatana. „ Jeśli przypadkiem, umiłowane dzieci- pojawi się w was ta niebezpieczna pokusa, odpowiedzcie sobie natychmiast, że kiedy wstąpiliście do zgromadzenia, Bóg obdarzył was niewypowiedzianą łaską powołania. Jeśli wydaje wam się ona dzisiaj wątpliwa, to dlatego, że staliście się ofiarami pokusy, do której daliście okazję i którą musicie odrzucić i zwalczyć, jako prawdziwy podszept szatański. Często zdarza się, że niespokojny umysł mówi wątpi,ącemu: Mógłbyś gdzieś indziej działać lepiej. Odpowiedzcie natychmiast słowami św. Pawła: „Niech każdy pozostanie tam, gdzie był, kiedy został powołany”(I Kor 7,20). Ten sam apostoł wzmacnia postanowienie trwania w powołaniu tych, którzy zostali powołani: „Zachęcam was ja, więzień w Panu, byście zachowywali się w sposób godny powołania, którym zostaliście obdarzeni, z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością” (Ef 4, I-2). Jeśli pozostaniecie w waszym Instytucie i będziecie dokładnie przestrzegali reguł, możecie być pewni waszego zbawienia”.


Obiektywnie jest jasnym, że nie ma miejsca na wiele wątpliwości. Jeśli raz poznaje się Boże powołanie, należy wybrać to, co jest doskonalsze. Mówi ksiądz Bosko: „Kiedy rozmawiam z młodymi, nie znajduję innej perły cenniejszej niż poznanie własnego powołania, zwłaszcza jeśli jest to powołanie ołtarza. Tak, powołanie do stanu kościelnego jest tak cenną perłą, że wydaje mi się niemożliwym znaleźć inną porównywalną”. „Jest tak wiele dóbr w tym życiu- mówi Św. Piotr Julian Eymard-że gdyby było wiadomo czym jest życie zakonne, wszyscy wstąpiliby do zakonnu i niepozostałby nikt w świecie”.
Podczas gdy wasz duch i serce są niepokojone przez wątpliwości lub jakieś uczucie, polecam wam gorąco nie podejmować żadnej decyzji, ponieważ takie rady nie mogą pochodzić z woli Pana, który jak mówi Duch Święty, nie znajduje się w gwałtownych poruszeniach”. (I Krl I9,II).W tych momentach radzę wam, by porozmawiać z waszymi przełożonymi, otwierając serce w szczerości i wiernie wypełnić ich rady”. Przed opuszczeniem życia zakonnego, doświadczając podobnych pokus, trzeba poradzić się przełożonego lub roztropnego kierownika duchowego: „Niewdzęczny ten, kto ukrywa wątpliwości związane z powołaniem lub podejmuje decyzję o opuszczeniu towarzystwa, bez wystarczających porad i bez opinii tego, kto kieruje jego duszą! Kto zachowuje się w ten sposób, stawia w wielkim niebezpieczeństwie swoje zbawienie wieczne”.